[Bình Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên] Tìm bảng quảng cáo KCN T12/2021

[Bình Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên] Tìm bảng quảng cáo KCN T12/2021

Hiện em đang cần Billboard tại Cổng Khu Công Nghiệp VSIP 1 (Bình Dương), trước cổng các khu công nghiệp hoặc trong các khu công nghiệp ở Hải Phòng và Thái Nguyên.
Liên hệ:
Zalo: Bích 0386649992

Share this post


bnh-dng-hi-phng-thi-nguyn-tm-bng-qung-co-kcn-t12-2021-anyscreen-share-screen-share-money