[Cần Thơ, miền Tây] Tìm bảng quảng cáo quốc lộ, KCN – T9/2021

[Cần Thơ, miền Tây] Tìm bảng quảng cáo quốc lộ, KCN – T9/2021

Cần tìm bảng trụ dọc quốc lộ hoặc gần các khu công nghiệp tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây lân cận. Thời gian chạy 6 tháng đến 1 năm.

Liên hệ

Mail: anhhue0703@gmail.com

OOHClub

Share this post


cn-th-min-ty-tm-bng-qung-co-quc-l-kcn-t9-2021-anyscreen-share-screen-share-money